Η νέα μας ιστοσελίδα είναι γεγονός
Ενημερωμένη και άμεση έχει ως στόχο η αμφίδρομη επαφή μας να γίνει πιο συχνή και ουσιαστική...Σχιστόλιθοι

Σχιστόλιθος Καβάλας
Ακανόνιστη Καβάλας